INITIUM

.

.

INITIUM

Práce je zaměřena na experiment; experiment s materiálem, jeho estetické možnosti a technologické limity. Série objektů vzniká pro porcelán netypickou technikou, a to pouze z porcelánového prachu za vysokého žáru bez jakékoliv nosné konstrukce. Inspirací se mi stal prostý technologický fakt – většina materiálů ve vysokém žáru shoří a stane se prachem,
v tomto případě je tomu naopak a porcelánový prach se v žáru mění v pevnou strukturu. V práci je tak možné nalézat symboly a ideové paralely k tématu vzniku a zániku objektů, ve kterých lze nacházet existenciální, nebo chceme-li i náboženský přesah.

.


.

Design: Lenka Záhorková
Foto: Michal Ureš
/ 2016 /

.