LUCIE VOSTALOVÁ


.

lucieMgA. Lucie Vostalová

Lucie vystudovala obor Keramika na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Její bakalářská práce byla nominována na Národní cenu za studentský design 2015. Diplomová práce pak byla vybrána do Diploma selection 2017 v rámci Designbloku17 a nominována na Národní cenu za studentský design 2017. Lucie nyní pokračuje ve studiu Kurátorských studií na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.  Její práce se vyznačují především jednoduchostí, ale zároveň hravostí.

.

….

.

.

..

Copyright © Nalejto 2016 – 2018