top of page

Zdroj by Kim Zemene & Lenka Záhorková

Zdroj /source/ is a joint project of illustrator Kim Zemene and Lenka Záhorková. It was born out of a shared love of techno culture and its aesthetics, neo-tribal motifs and all that entails.


Get your favourite drink directly from Zdroj

Zdroj je společný projekt ilustrátorky Kim Zemene a Lenky Záhorkové. Vzešel ze společné obliby techno subkultury a (neo)tribal estetiky.

další kategorie:

bottom of page