top of page
Lenka Záhorková NALEJTO design.jpg

Lenka Záhorková

Lenka často ale balancuje mezi designem, užitými formami a uměním volným. Její práce bývají založené na hledání paralel mezi konstrukční / technologickou stránkou a stránkou ideovou. Mezi témata patří třeba koloběh života, nekonečný cyklus – stvoření, zánik a obnova předmětů. Mimo to se věnuje také jejímu umělecko-sociálnímu projektu TAK TO BYLO.

Vystudovala ateliér Keramiky, absolvovala studium produktového designu a stáž na Academy of Fine Arts v Gdańsku v ateliéru sochařství. Za své produkty získala několik ocenění např. dvě ocenění v soutěži pod názvem Národní cena za studentský design, byla vybrána do sekce Talents na veletrhu Tendence ve Frankfurtu nad Mohanem a za projekt TAK TO BYLO nominaci na cenu Designbloku´19, nominaci na Creativehero Award, vyhrála Cenu Empatie od Komerční banky a Národní galerie, kde v roce 2021-2022 proběhla stejnojmenná výstava, hned po výstavě ve Slovenské národní galerii. Kolekci z projektu najdete ve stálé sbírce současného umění Uměleckoprůmyslového muzea v Moravské galerii v Brně, byla součástí výstavy Terra Alba, nebo výstavy Mady by Fire na Milánském design week. 

portfolio

  • LinkedIn