top of page

Lucie Vasilová

Lucie práce se vyznačují především jednoduchostí, ale zároveň hravostí a variabilitou. Zaměřuje se převážně na funkci a praktickou stránku produktů.

Vystudovala obor Keramika na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Její bakalářská práce byla nominována na Národní cenu za studentský design. Diplomová práce pak byla vybrána do Diploma selection 2017 v rámci Designbloku a nominována na Národní cenu za studentský design. Poté pokračovala ve studiu Kurátorských studií na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Vystavovala například i v Číně nebo sběratelském festivalu Křehký Mikulov a najdete jí ve stálých sbírkách Západočeského muzea a Taoxichuan ceramic art avenue.

Lucie Vostalová NALEJTO design.jpg

portfolio