top of page

Initium

Práce je zaměřena na experiment; experiment s materiálem, jeho estetické možnosti a technologické limity. Série objektů vzniká pro porcelán netypickou technikou, a to pouze z porcelánového prachu za vysokého žáru bez jakékoliv nosné konstrukce. Inspirací se mi stal prostý technologický fakt – většina materiálů ve vysokém žáru shoří a stane se prachem, v tomto případě je tomu naopak a porcelánový prach se v žáru mění v pevnou strukturu. V práci je tak možné nalézat symboly a ideové paralely k tématu vzniku a zániku objektů, ve kterých lze nacházet existenciální, nebo chceme-li i náboženský přesah.

by Lenka Záhorková

NALEJTO Design porcelán objekt Initium Záhorková

2016 / Foto: Michal Ureš, Lukáš Oujeský

bottom of page